Začetnik se ponavadi vpraša: “Kje bom dobil moč za presenetljive učinke, ki jih pripisujejo Taekwon-Do-ju?” Ta moč je rezultat celotnega človekovega potenciala in matematične aplikacije Taekwon-Do tehnik. Povprečna oseba uporablja le 10 do 20 odstotkov svojega potenciala. Vsakdo, ki ne glede na svojo velikost, starost ali spol, s treningom doseže 100 odstoten izkoristek svojih moči, lahko izvaja enake uničujoče tehnike. Čeprav s treningom lahko dosežemo vrhunsko stopnjo fizične kondicije, pa nam zgolj trening ne daje nujno tudi izredne vzdržljivosti ali nadčloveške moči. Pomembno je, da nam Taekwon-Do trening zagotovi dovolj veliko silo sunka, koncentracijo moči, ravnotežja, kontrole dihanja in hitrosti; to so faktorji, ki prinašajo visoko stopnjo fizične moči.

SILA SUNKA (Bandong Ryok)

Po Newtonovem zakonu ima vsaka sila sebi enako nasprotno silo. Ko se avtomobil zaleti v zid s silo 2000 Newtonov, tudi zid deluje nazaj na avto s silo 2000 Newtonov; ali če potiskamo en konec gugalnice navzdol s silo teže 1 tone, bo na drugi konec delovala enaka sila v obratni smeri (navzgor); če tvoj nasprotnik plane nadte z veliko hitrostjo, bo ob najmanjšem udarcu v njegovo glavo sila, s katero si zadel njegovo glavo, seštevek sile tvojega udarca in njegove lastne sile, s katero te je napadel. Rezultat obeh sil skupaj, njegove, ki je velika, in tvoje, ki je majhna, je prav impresiven. Druga sila sunka, ki jo lahko uporabiš, je tvoja lastna. Udarec z desno pestjo ojačaš tako, da levo pest potegneš nazaj k boku.

KONCENTRACIJA MOčI (Jip Joong)

Če usmerimo udarno moč na najmanjšo možno ciljno površino, to poveča silo in s tem njen učinek. Na primer, sila curka vode, ki teče iz cevi, je toliko večja, če je premer cevi manjši ob enakem pretoku vode. Obratno pa teža moža, ki se porazdeli po derezah, pušča komaj opazne sledi v snegu. Udarci v Taekwon-Do-ju se pogosto izvajajo z robom odprte dlani ali s členki prstov. Pomembno je, da ne sprostiš vse svoje moči na začetku, temveč postopoma. še posebno v fazi kontakta z nasprotnikovim telesom pa mora biti sila tako osredotočena, da zada knock-out udarec. Se pravi, krajši je čas za koncentracijo, večja bo sila udarca. Za hkratno mobilizacijo vseh telesnih mišic na najmanjši ciljni površini je potrebna skrajna koncentracija. Koncentracijo dosežemo na dva načina: prvi način je koncentracija vseh telesnih mišic, še posebno večjih trebušnih mišic in mišic okoli bokov (ki so teoretično počasnejše od manjših mišic drugih delov telesa) proti ustreznemu orodju, ki ga uporabimo v pravem trenutku; drugi način je koncentracija tako mobiliziranih mišic na vitalni točki nasprotnika. To je tudi razlog, da se trebuh in boki rahlo zategnejo še pred rokama in nogama v katerikoli akciji, napadu ali obrambi. Pomni, zategovanje mišic lahko opravimo na dva načina: stransko ali navpično.

RAVNOTEŽJE (Kyun Hyung)

V katerikoli zvrsti atletike je ravnotežje skrajnega pomena. Tudi v Taekwon-Do-ju zasluži posebno pozornost. S tem, ko obdržimo telo v nenehnem ravnotežju, je udarec bolj učinkovit in smrtonosen. In obratno, neuravnoteženo telo se zlahka prevrne. Stav mora biti vedno stabilen, a gibčen, tako v napadu kot v obrambi. Ravnotežje delimo na dinamično in statično stabilnost. Obe sta tako tesno povezani, da maksimalno moč lahko dosežemo šele, ko statično stabilnost vzdržujemo preko dinamične stabilnosti.
Za ohranjanje dobrega ravnotežja mora biti prijemališče gravitacijske sile na sredinski črti točno med obema nogama, ko je telesna teža enakomerno porazdeljena na obe nogi, ali na center stopala, če je potrebno glavnino telesne teže prenesti na eno nogo. Prijemališče sile teže lahko prilagajamo glede na telesno težo. Gibčnost in prožnost kolen sta tudi zelo pomembni za vzdrževanje ravnotežja bodisi za hiter napad ali takojšenj umik. še dodatno opozorilo: peta zadnje noge ne sme biti v trenutku kontakta nikoli dvignjena od tal. To ni pomembno samo s stališča dobrega ravnotežja, pač pa zagotavlja tudi večjo moč udarca.

KONTROLA DIHANJA (Hohup Jojul)

Pravilno dihanje nima samo pozitivnih učinkov na vzdržljivost in hitrost, pač pa tudi pripravi telo na prejem udarca in poveča moč udarca, usmerjenega proti nasprotniku. V praksi se je izkazalo, da prekinjen izdih v kritičnem trenutku, ko prejmemo udarec v vitalno točko, lahko prepreči izgubo zavesti in izniči bolečino. Oster izdih v trenutku kontakta z nasprotnikom in prekinitev dihanja med izvajanjem giba zategneta trebušne mišice k vdihu med izvajanjem blokade ali udarca proti nasprotniku. To pa ovira gibanje in povzroči izgubo moči. Učenci naj se naučijo dihati tako, da s svojim dihanjem lahko prikrijejo vse zunanje znake napora. Izkušen borec bo zagotovo stopnjeval napad, če bo zaslutil, da je njegov nasprotnik na koncu moči. Za en element se zahteva en dih razen pri neprekinjenem gibanju.

MASA (Zilyang)

Fizikalno je maksimalna kinetična energija produkt telesne mase in hitrosti. Pomembno je, da maso (silo) med izvajanjem udarca povečamo. Nedvomno največjo silo dosežemo z obratom boka. Velike trebušne mišice se skrčijo, da zagotovijo dodaten telesni pospešek. Tako se bok vrti v isto smer kot orodje napada ali blokade. Drugi način povečanja sile je v tem, da izprožimo kolenski zgib. To dosežemo tako, da rahlo dvignemo bok v začetku giba in ga spustimo v trenutku kontakta in s tem prenesemo telesno težo v gibanje. Treba je poudariti, da so principi sile, ki jih tukaj navajam, še prav tako veljavni danes, v naši moderni znanstveni in nuklearni dobi, kot so bili pred stoletji. Potem, ko boste teoretično in v praksi spoznali to veščino, sem prepričan, da bosta znanstvena osnova gibanja in resnična moč, ki prihaja iz drobnega človeškega telesa, zagotovo napravili velik vtis na vas.

HITROST (Sokdo)

Hitrost je najpomembnejši faktor sile ali moči. Znanstveno gledano je sila enaka masi pomnoženi s pospeškom (F=ma) ali (P=mv na kvadrat). V skladu s teorijo kinetične in potencialne energije, se poveča hitrost vsakega telesa, ki pada. Isti princip velja tudi v tej veščini samoobrambe. Ravno zato je v trenutku kontakta pozicija roke nižja od pozicije rame in stopala nižja od boka, ko je telo v zraku. Sila sunka, kontrola dihanja, ravnotežje, koncentracija in sprostitev mišic niso zanemarljivi. To so faktorji, ki prispevajo k hitrosti in vsi ti faktorji, skupaj s prožnim in ritmičnim gibanjem, morajo biti dobro usklajeni, da zagotovijo maksimalno moč v Taekwon-Do-ju.