BISTVENE INFORMACIJE O FORMAH

Pri izvajanju form je treba upoštevati naslednje točke:

1. Forma naj se začne in konča v točno isti točki. To pokaže natančnost izvajalca.
2. Ves čas je treba vzdrževati pravilen položaj telesa in smer (pogled).
3. Telesne mišice morajo biti napete ali sproščene v pravih kritičnih trenutkih v vaji.
4. Vajo je treba izvesti v ritmičnem gibanju in brez togosti.
5. Gibanje je treba pospešiti ali upočasniti glede na navodila v tej knjigi.
6. Vsaka forma mora biti perfektna, preden se lahko učimo naslednje.
7. Učenci morajo biti seznanjeni z namenom vsakega giba.
8. Učenci naj vsak gib izvedejo realistično.
9. Tehnike napada in obrambe naj bodo enakomerno porazdeljene med desno in levo roko in nogo.

Vse naštete forme se izvajajo s predpostavko, da je učenec obrnjen proti »D« (glej diagram form). Tu je vseh 24 form Taekwon-Do-ja. Ime forme, število elementov in diagramski simbol vsake forme simbolizira bodisi junaško osebnost iz korejske zgodovine, bodisi določene zgodovinske dogodke.

 


 

V tradicionalnem taekwon-Do-ju je 24 form, ki jih je razvil ustanovitelj General Choi Hong Hi. Za več podrobnosti o formah, skupaj s posameznimi tehnikami, obiščite spleteno stran.

FORME Tradicionalnega Taekwon-Do-ja:

 • Saju-chirigi, 14 tehnik…10. kup
 • Saju-maki, 16 tehnik…10. kup
 • 1. forma: Chon-Ji, 19 tehnik…9.kup
 • 2. forma: Dan-Gun, 21 tehnik…8. kup
 • 3. forma: Do-San, 24 tehnik…7. kup
 • 4. forma: Won-Hyo, 28 tehnik…6. kup
 • 5. forma: Yul-Gok, 38 tehnik…5. kup
 • 6. forma: Joong-Gun, 32 tehnik…4. kup
 • 7. forma: Toi-Gye, 37 tehnik…3. kup
 • 8. forma: Hwa-Rang, 29 tehnik…2. kup
 • 9. forma: Choong-Moo, 30 tehnik…1. kup
 • 10. forma: Kwang-Gae, 39 tehnik…1. DAN
 • 11. forma: Po-Eun, 36 tehnik…1. DAN
 • 12. forma: Gae-Baek, 44 tehnik…1. DAN
 • 13. forma: Eui-Am, 45 tehnik…2. DAN
 • 14. forma: Choong-Jang, 52 tehnik…2. DAN
 • 15. forma: Juche, 45 tehnik…2. DAN
 • 16. forma: Sam-Il…3. DAN
 • 17. forma: Yoo-Sin…3. DAN
 • 18. forma: Choi-Yong…3. DAN
 • 19. forma: Yong-Gae…4. DAN
 • 20. forma: Ul-Ji…4. DAN
 • 21. forma: Moon-Moo…4. DAN
 • 22. forma: So-San…5. DAN
 • 23. forma: Se-Jong…5. DAN
 • 24. forma: Tong-Il…5. DAN