V zadnjih letih je nasilja in pojava izgube moralnih vrednot v vseh plasteh družbe, posebno pa med mladimi. Za to obstaja vrsta razlogov.

Veliko psihologov meni, da ti problemi izhajajo iz frustracij. Po drugi strani pa so analitiki mnenja, da so ti zavedeni ljudje v resnici le razočaran segment družbe, ki išče vrednote in smisel v po njihovem mnenju goljufivem, materialističnem in absurdnem svetu vojn in moralnega propada.

Žal pa se mnogi izmed njih, namesto da bi konstruktivno usmerjali svojo izredno energijo in potencial, slepo prepustijo besu in rajši uničujejo, kot da bi gradili, ali pa se preprosto izognejo vsemu tako, da se s pomočjo drog izolirajo v svoj lastni fantazijski svet.

Trenutno kaže, da je tendenca »močnejšega, ki preži nad šibkejšim in ga izkorišča«, na svojem vrhuncu. Odkrito povedano, sedanji svet močno spominja na »pokvarjeno dobo«.

Očitno do tega družbenega pojava ni prišlo zgolj zaradi boja za obstanek, temveč predvsem zaradi nadpovprečnega razvoja materialne in tehnološke civilizacije. Prva vodi mladino v ekstremni materializem ali egoizem, druga pa drži človeštvo v strahu, čeprav pomembno vpliva na javni blagor.

Kakšno je potemtakem zdravilo? Ni treba posebej poudariti, da je rešitev v razvoju moralne civilizacije – v primernem duhovnem razvoju človeškega bitja kot gospodarja stvarstva – takšne moralne civilizacije, ki bi prevladala ali pa bi bila vsaj enakovredna razvoju materialne in  tehnološke civilizacije.

Končni cilj Taekwon-Do-ja je odpraviti vojskovanje tako, da močnejšega, ki zatira šibkejšega odvrne z močjo, ki temelji na človečnosti, pravici, morali, modrosti in veri, in s tem pomagati izgraditi boljši in mirnejši svet.

Vsi ljudje, ne glede na starost, čutijo, da je škoda umreti in obžalujejo, da ne morejo živeti tako dolgo kot borovci ali želve, katerih življenje se zdi dolgo tisoč let. Po drugi plati, pravični obžalujejo dejstvo, da pravica ne zmaga vedno nad tiranijo moči. Vendar pa sta dva načina za rešitev teh dveh problemov: z mentalno disciplino in s fizičnim treningom.

S Taekwon-Do-jem vsakdo lahko pridobi in ohrani dovolj moči, da postane čuvaj pravice, da se upre družbeni neenotnosti in da razvije človeškega duha do najvišje možne meje. V tem duhu posvečam veščino Taekwon-Do-ja ljudem vsega sveta.

Filozofija Taekwon-Do-ja temelji na etičnih, moralnih in duhovnih standardih, po katerih ljudje lahko živijo skupaj v harmoniji in njene forme so povzete po idealih in junaških dejanjih velikih mož iz korejske zgodovine. Slavni korejski vojaški in civilni voditelji, ki niso v pettisočletni zgodovini Koreje nikoli napadli svojih sosedov, pač pa so se pogumno borili in žrtvovali za obrambo domovine pred sovražnimi osvajalci. Vključil sem tudi imena domoljubov, ki so žrtvovali svoja življenja za neodvisnost Koreje in osvoboditev izpod japonske okupacije.

Vsaka forma (Tul) v Taekwon-Do-ju izraža misli in dejanja teh velikih mož, zato mora vsak učenec Taekwon-Do-ja odražati prave namene tistih, katerih ime nosi vsaka forma.

Zato se Taekwon-Do-ja ne sme pod nobenim pogojem uporabljati v kakršnekoli komercialne ali politične namene.

Filozofija Taekwon-Do-ja je zasnovana na naslednjih zapovedih, ki so in bodo temeljni kamen Taekwon-Do-ja in po katerih naj živijo vsi resni učenci te veščine:

  1. Pojdi po začrtani poti, čeprav se zdi trnova in počni stvari, ki jih je vredno početi, čeprav so težke.
  2. Bodi prijazen s šibkimi in trd z močnimi.
  3. Bodi zadovoljen s tistim, kar imaš v denarju in položaju, a nikoli s tistim, kar premoreš v znanju.
  4. Vedno končaj, kar si začel, če je majhno ali veliko.
  5. Bodi voljan učitelj vsakomur, ne glede na vero, raso ali ideologijo.
  6. Nikoli ne popusti represiji ali grožnji, ko slediš plemenitemu cilju.
  7. Uči veščino in odnos z zgledom in ne z besedami.
  8. Vedno ostani zvest sam sebi, čeprav se okoliščine spremenijo.
  9. Bodi večni učitelj, ki uči s telesom, ko je mlad, z besedo, ko je star in z moralnim zgledom še po smrti.