Activities and Events – 2017:

 • Seminar Stage di Combattimento, Riva del Garda, Italy
 • Seminar, Master Class with GM Trevor Nicholls, Dortmund, Germany
 • Taekwon-Do Chocolate Weekend 2017, Radovljica, Slovenia

Activities and Events – 2016:

 • Coppa del Presidente 2016, Riva del Garda, Italiy
 • Seminar German ITF, Michael Flaherty, VI. DAN, Dortmund, Germany
 • Royal Dutch Open 2016, Amsterdam, Nederland
 • Seminar/training with Hwarang Team from Italy, Radovljica, Slovenia
 • Seminar ITF Italija, San Daniele del Friuli, Italiy
 • Seminar Walk of fight, Udine, Italy
 • Challenger Cup, Barcelona, Spain

Activities and Events – 2014:

 • ITF World Championship, Rome, Italy

Activities and Events – 2013:

 • ITF European Chamionship, Barcelona, Spain

Activities and Events – 2012:

 • ITTAF European Chamioship, La Coruna, Spain
 • ITF World Championship, Canada

Activities and Events – 2011:

 • ITF European Chamionship, Naples, Italy
 • ITTAF World Traditional taekwon-Do Chamioship, Umag, Croatia

Activities and Events – 2010:

 • ITF World Championship, Chungcheongbuk, Republic of Korea

Activities and Events – 2009:

 • ITF Senior, XI Junior, III Veteran European taekwon-Do Championship in ITF Europe CUP, Umag, Croatia

IZJAVA ZA JAVNOST

v zvezi s 15. svetovnim Taekwon-do ITF članskim prvenstvom na Bledu 24.4. – 29.4.2007

Na spletni strani www.bled.si – AKTUALNO, lahko preberete, da je g. Boštjan Soklič, predsednik ITF Zveze za tradicionalni Taekwon-do Slovenije, izbral Bled kot lokacijo 15. svetovnega ITF Taekwon-do članskega prvenstva.

Žal ta informacija ne drži, saj je bil Bled izbran na kongresu ob 14. svetovnem ITF Taekwon-do članskem prvenstvu v Queenslandu v Avstraliji 7.7. – 10.7.2005. Organizacijo 15. svetovnega prvenstva je predsednik ITF in član IOC, g. Chang Ung, ponudil takratnemu predsedniku ITF zveze Slovenije, g. Željku Gvozdiču 5. DAN, mednarodnemu sodniku in inštruktorju, ki se je že od leta 2004 skupaj z dr. Bojanom Potočnikom in g. Klemenom Rodmanom potegoval za organizacijo svetovnega prvenstva na Bledu. Potem, ko je zgoraj imenovana ekipa leto dni delala na organizaciji prvenstva (skupaj z g. Završnikom – Turizem Bled) so štajerski klubi pod vodstvom g. Durakoviča in ge. Verboten sklenili »vzeti« prvenstvo Gorenjcem, ni pa jim uspelo odpeljati prvenstva z Bleda. Na skupščini 10.6.2006 se je stara ITF zveza Slovenije preimenovala v ITF Zvezo za tradicionalni Taekwon-do Slovenije, g. Soklič pa je bil izvoljen za predsednika, torej eno leto po odločitvi kongresa v Avstraliji!!! Vsi gorenjski klubi so bili izločeni iz organizacije prvenstva.

Pisec teksta na www.bled.si torej zavaja javnost, pa tudi župana občine Bled, g. Fajfarja in direktorico podjetja Turizem Bled, go. Evo Štravs, predvsem pa postavlja na laž predsednika ITF g. Chang Ung-a.

Kljub lažem in bizantinskim metodam v slovenskem Taekwon-do-ju želimo prav vsem tekmovalcem, še posebej slovenskim, veliko uspeha na prvenstvu.

Predsednik Taekwon-do Zveze ITF  klubov Slovenija

Željko Gvozdić, V. DAN

 

STATEMENT FOR THE PUBLIC

Concerning the 15th World ITF Taekwon-do Senior Championshipin Bled 2007

 

On the website www.bled.si – AKTUALNO, it can be read that Mr Boštjan Soklič, president of ITF Association for Traditional Taekwon-do of Slovenia, chose Bled as the location of the 15th World ITF Taekwon-do Senior Championship.

This, unfortunately, is not true. Bled was chosen at the congress in Queensland, Australia, at the 14th World ITF Taekwon-do Senior Championship, 7.7. – 10.7.2005. The organisation of the 15th Championship was offered by the President of ITF and Member of OIC Mr Chang Ung, to the then President of ITF Association of Slovenia Mr Željko Gvozdić 5th DAN, international umpire and instructor, who already in 2004, together with Dr Bojan Potočnik and Mr Klemen Rodman had started to struggle to obtain the organisation of the Championship in Bled, Slovenia. After Mr Gvozdić and his team had been working on the organisation of the Championship (together with Mr Završnik of Turistic Bled), the clubs from Štajerska (north-eastern part of Slovenia), under the leadership of Mr Emin Durakovič and Miss Tanja Verboten, decided to »take the organisation of the Championship away« from clubs from Gorenjska (where also Bled is). While they succeeded in this, they fortunately did not manage to move the Championship away from Bled. At the General Assembly which was on June 10th 2006 the old ITF Association of Slovenia was renamed ITF Association for Traditional Taekwon-do of Slovenia and Mr Soklič was appointed its President, which is ONE YEAR afterthe decision of the Congress in Australia!! Also all clubs from Gorenjska were eliminated from theorganisation of the Championship.

The writer of the text on www.bled.si therefore deliberately misleads the public, the Mayor of Bled Mr Janez Fajfar and the director of Turizem Bled Mrs Eva Podlogar.

Moreover hegives President Chang Ung a lie. Despite all lies and Bisantine ways of some Slovenian Taekwon-do leaders we wish all the competitors a very successful Championship.

President of Taekwon-do Asociation ITF clubs Slovenia

Željko Gvozdić, V. DAN